GDPR

 
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018
 
 
informace o zpracování získaných osobních údajů
1. Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je  METAX CZ s.r.o., ul. Velká Ves 83, 552 21 Rasošky, IČ 288 26 868. V  otázkách ochrany osobních údajů zpracovávaných naší organizací se můžete  obracet na správce pro ochranu osobních údajů na Výše uvedené adrese  sídla či kontaktních údajích (tel.: 491810618, e-mail: info@metax.cz)
 
 
2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány  pro účely realizace obchodního případu, zakázky či uzavření smlouvy, a  to po dobu nezbytně nutnou ke splnění z ní vyplývajících závazků a  zákonných požadavků. Po této době budou Vaše osobní údaje uchovávány  pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu v rozsahu stanoveném  příslušnými právními předpisy.
 
 
3. Poskytnutí dotčených osobních údajů Vám žádný právní předpis nenařizuje, ale nelze bez nich realizovat váš obchodní případ či zakázku či uzavřít smlouvu.
 
 
4. Máte právo požadovat od naší organizace jakožto správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejichž opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) účinným od 25.5.2018. Do tohoto data se Vaše práva řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně práva požádat o vysvětlení.
 
 
5. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
6. Při zpracování Vašich osobních údajů naší organizací/firmou nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve vztahu k Vaší osobě.
Naplánovat trasu k nám