Nátěry

 
V oblasti ochrany kovových povrchů aplikujeme různé nátěrové systémy v návaznosti na dané specifikace a požadavky. Tyto musejí zohlednit náročnost korozního prostředí (C2-C5), mechanické namáhání, chemickou odolnost a nároky na celkovou životnost.
 
Aby aplikovaný ochranný systém byl co nejúčinnější, je třeba provést přípravu povrchů odmaštěním, broušením, otryskáním a jejich kombinacemi dle konkrétních potřeb.
 
Používáme široké spektrum nátěrových hmot, jejichž dodavateli jsou tuzemské i zahraniční firmy.
 
Aplikujeme materiály na různých bázích, např.:
- syntetické
- epoxidové
- polyuretanové
- akryluretanové
- akrylátové
- epoxyesterové
- tepelně odolné
- protipožární
 
Nanášení provádíme štětcem, válečkem, vzduchovým a bezvzduchovým stříkáním dle technologických pokynů výrobce nátěrových hmot.
Každá operace podléhá kontrole. V případě potřeby jsou pak vystavovány měřící protokoly apod.
Značení jednotlivých odstínů se řídí vzorníkem RAL:  http://www.vzornikral.cz/
Naplánovat trasu k nám